• ระบบคลังข้อมูลลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

  • ระบบคลังข้อมูลลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

SWF file not found. Please check the path.

mainpage

  • 2012-08-16_09.26.53-re.jpg
  • 2012-08-16_09.58.17-re.jpg
  • 2012-08-17_08.40.28-re.jpg
  • 8552970-planet-earth--north-america--colorful-globe-with-detailed-and-realistic-surface-3d-render.jpg
  • A004.jpg
  • theos.jpg

Click here!

Click here!
Click here!

b floodHDY2016

การจำลองการไหลของน้ำในคลองอู่ตะเภา วันที่ 1-3 ธันวาคม 2559

ผลการจำลองการไหลของน้ำในคลองอู่ตะเภา วันที่ 1-3 ธันวาคม 2559 จากสถานีบางศาลา ถึงแหลมโพธิ์ 36 กิโลเมตร จะเห็นระดับน้ำที่เพิ่มขึ้น แต่ยังไม่ล้นตลิ่ง แท่งที่เห็นคือ พนังกั้นน้ำที่ใช้เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างการไหลของน้ำในคลองและน้ำที่บ่าล้นตลิ่งเข้าสู่เมือง

ดูจากระดับน้ำที่กรมชลรายงาน ที่บางศาลา 4.71 เมตร และ X44 1.57 เมตร HECRAS จำลองได้ใกล้เคียงมากครับ

** ที่บางศาลาอยู่ตรงตำแหน่งขวาสุด ส่วน x44 อยู่ประมาณจุดเชื่อมต่อกับคลอง ร.1 ประมาณ 20 กม. จากซ้ายสุด

#งานวิจัยการพัฒนาแบบจำลองการเกิดน้ำท่วมในชุมชนเมืองหาดใหญ่ โดยใช้ HEC-RAS 2D โดย ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคใต้

 

ภาพมุมสูง สถานการณ์หมอกควัน มอ.

smokeclip

โดย SouthGIST

GISTDA Corporate VDO (ภาษาไทย)

โดย GistdaMedia

butt crop
logo gistv1 menu top 02 north gis ESG
butt web
gistda2  คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มอ.  โครงการลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา